Servicii

Despre noi

Clienţi

Întreabă-ne cum poţi să plăteşti mai puţin!

Sunt multe taxe şi impozite percepute de către stat. Responsabilitatea menţinerii unor date corecte stă în sarcina plătitorului de taxe.

Un consultant fiscal "este reprezentantul intereselor contribuabilului contribuind la aplicarea corectă şi eficientă a reglementărilor fiscale, sprijinind contribuabilii pentru cunoaşterea prevederilor legale, a drepturilor şi îndatoririlor acestora". Instabilitatea legislaţiei cu caracter fiscal fac absolut necesară prezenţa unui consultant fiscal alături de dumneavoastră.

Servicii de consultanţă fiscală

Vă oferim asistenţă de specialitate la:
  • Consultanţă la înfiinţarea unei firme pentru a şti exact care anume tip de firmă e mai avantajos.
  • Asistenţă în întocmirea Declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi certificarea acesteia
  • Întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe
  • Probleme fiscale şi creanţe bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
  • Reprezentare în faţa organelor fiscale
  • Analize economico-financiare
  • Acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal
  • Consiliere şi realizare de situaţii financiare la cerere.